Klacht

U heeft een vraag of een klacht en u wilt met mij in gesprek?

Ik sta daar natuurlijk voor open:

 

Waar kunt u terecht met een klacht?

Het is natuurlijk het beste wanneer u het probleem eerst zelf met uw zorgverlener kunt oplossen. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie.

Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Is het probleem te ernstig, durft u niet zo goed uw zorgverlener aan te spreken over wat u dwars zit of loopt uw poging stuk op onwil of onbegrip van de zorgverlener, dan is uw volgende stap: contact opnemen met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

 

Waarover kunt u klachten indienen?

In principe is er geen beperking als het gaat over het indienen van klachten.

  • Het kunnen klachten zijn op organisatorisch gebied (beschikbaarheid en bereikbaarheid, wachtlijsten, samenwerking met en afstemming op andere zorgverleners)
  • Relationeel gebied (bejegening, ongewenste intimiteiten, informatieverstrekking)
  • Inhoudelijk gebied (nalatigheid in de behandeling
  • Foutieve behandeling, niet of te laat terugverwijzen naar de huisarts)
  • Materieel gebied (praktijkruimte, tarieven)
  • Op elk ander gebied waarvan u denkt dat de zorgverlener zich niet zo gedraagt of niet zo handelt als u verwacht.

 

Hoe gaat het verder met uw klacht?

De KAB doet er alles aan om uw klacht goed te behandelen. Daartoe wordt ook contact opgenomen met de desbetreffende zorgverlener.

Gaat het om heel ernstige klachten dan kan de KAB u helpen om de klacht neer te leggen bij de tuchtcommissie van de desbetreffende beroepsorganisatie of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De klachtenbehandeling door de KAB is voor u geheel kosteloos. Wel komen eventueel door u gemaakte reiskosten, kosten voor bijstand of kosten voor vrij nemen voor uw eigen rekening.

Indien u een klacht indient, kunt u binnen twee weken bericht verwachten over de verdere procedure.

Beroepsvereniging:

Tobe Acupunctuur is lid van de NVA. (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.)

Tobe Acupunctuur is lid van de KAB. (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen)

Acupunctuuur Hillegersberg-Schiebroek
Acupunctuur Rotterdam
Acupunctuur stoppen met roken
Acupunctuur bij stress
Kinderacupunctuur